Om min undervisning

Kurserna – längre eller kortare – syftar till att skapa ett stycke koreografi utifrån det rörelsematerial som bygger upp danslektionerna.

Målet är att ge en introduktion till flamencons kunskapsvärld. Stor vikt läggs vid rytmisk träning och förståelsen av förhållandet mellan dansen och musiken inom denna konstart. Viktiga är också de golvövningar som kompletterar den rena flamencoundervisningen. Dessa golvklasser används allt oftare inom professionellt inriktad dansträning för att utveckla kroppsmedvetenhet, smidighet och styrka – samt inte minst för att förebygga skador. Övningarna behöver inte göras svåra, utan anpassas till deltagarnas behov.

En annan – mer övergripande – målsättning med denna undervisning är att återskapa kontakten mellan kropp och psyke. Om gruppen så önskar inleder vi lektionerna med koncentrationsövningar – utan spegel. Detta förhöjer välbefinnandet och förstärker upplevelsen av den egna kroppen.

Dans är ingalunda en fråga om att endast reproducera rörelser ”rätt” – det är en fråga om att frambesvärja inre bilder och att förmedla dem.

Innehåll:

  • dansteknik: hållning, armrörelser, piruetter
  • marcajes: grundsteg som markerar rytmen
  • zapateado: stampar
  • palmas: handklappningar till flamencons rytmer
  • koreografi: en dans som byggs utifrån kursens rörelsematerial
  • uppvärmning på golvet och koncentrationsövningar